Registrujte se besplatno na Top Deal. Zakažite online brzo i lako omiljene usluge i saznajte prvi za super popuste.

Već imam nalog Napravi nalog

Uslovi korišćenja platforme TopDeal


Korišćenjem platforme TopDeal, prihvatate navedene uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu 'Uslovi korišćenja'.

 

Korišćenja platforme TopDeal


TopDeal je platforma preko koje se mogu zakazati termini u salonima, restoranima ili drugim privrednim formama koji se nalaze našem sajtu, isključivo u ulozi posrednika bez obaveza. Platforma Top Deal nije učesnik u Vašoj saradnji sa salonom u obavljanju zakazanih usluga, niti garantuje kvalitet obavljene usluge. Samim tim, TopDeal ne odgovara za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao pogrešnom, nekvalitetnom ili uslugom koja na bilo koji način ne zadovoljava Vas kao korisnika, jer nije u mogućnosti da kontroliše bilo koji deo obavljanja usluge. Ukoliko niste zadovoljni obavljenom uslugom u salonu, molimo Vas da reklamaciju uložite odmah u salonu. Takođe, možete i ostaviti svoj utisak o određenom salonu, u delu predviđenom za to.

Korišćenjem platforme TopDeal, tačnije ukoliko želite da zakažete neku od usluga kod zakupaca prostora naše platforme, u obavezi ste da dostavite sve podatke potrebne za zakazivanje i obavljanje usluge koju odaberete, odnosno ime, broj telefona i e-poštu, po želji i napomenu, kako bi zaposleni kod kojih želite da zakažete imali sve relevantne informacije i bili u prilici da odgovore Vašim potrebama. Partnerski saloni i restorani imaju pravo da odbiju Vaše zakazivanje termina, ili da Vam ponude alternativni termin.

Ukoliko partner platforme prihvati Vaš željeni termin, u obavezi ste da u zakazano vreme dođete u i platite uslugu, ili da blagovremeno otkažete zakazani termin. Praksa je da to bude bar 24 časa unapred.

 

Cene i uslovi


TopDeal ne garantuje da će iskazane cene uvek biti tačne i ažurne. Partneri su u obavezi da platformiTopDeal dostavljaju sve promene cena i ponude da bi mogli blagovremeno da uskladimo cene i ponudu na sajtu. Ukoliko ipak dođe do nesklada u cenama ili do pojave netačne cene na sajtu, TopDeal ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu proisteklu iz tog slučaja. Ukoliko u samom salonu dođe do nekih promena zahteva klijenata, dopunskih usluga ili bilo kakvog dopunskog dogovora na relaciji klijent – pružaoc usluga, cena na TopDeal je indikativna, a ne konačna.

 


Korisnički sadržaj


Bilo kakav sadržaj koji postavite na TopDeal, što podrazumeva, fotografije ili komentare u delu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje), TopDeal može obrisati ali i koristiti (uključujući i u reklamne svrhe) i prilagođavati prema potrebi, bez ograničenja. Ukoliko ostavite utisak, fotografiju ili bilo koji drugi sadržaj, slažete se i prihvatate da servis TopDeal može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

Zabranjeno je postavljanje korisničkog sadržaja koji na bilo koji način krši intelektualnu svojinu trećih lica domaće i međunarodne zakone i propise, sadržaja reklamnog karaktera, i bilo koji drugi potencijalno štetan sadržaj.

Platforma TopDeal zadržava pravo da korisnika čije fotografije ili komentari generišu uznemirujući sadržaj, klevete, pozive na otvoren bojkot partnera sajta ili same platform TopDeal, najpre upozori a potom i isključi iz platforme. Takođe, platforma TopDeal zadržava pravo da uskrati korišćenje platforme i onima koji se lažno predstavljaju, zakazuju bez namere da se na dogovoreni termin pojave, ili kasne na termin.
Ukoliko bilo koji korisnik koji je primetio ove pojave želi da iste prijavi, to može učiniti putem adrese info@topdeal.rs
Zabranjena je svaka zloupotreba platforme TopDeal uključujući i pokušaje prodiranja u zaštićene delove platforme, nedozvoljeno korišćenje podataka i onemogućavanje drugih korisnika u korišćenju servisa.
Poricanje garancija
Platforma TopDeal se odriče svih izraženih, podrazumevanih ili propisanih garancija, uključujući, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. TopDeal ne garantuje da će sama platform u svakom trenutku a najviše usled nepredviđenih okolnosti, ispuniti Vaše zahteve ni da će rad platforme TopDeal biti bez prekida i bez grešaka.

 

 

Ograničenje odgovornosti


Platforma TopDeal ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovorna za bilo kakve nastale štete uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamerne ili namerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ove platforme.
Ograničenje odgovornosti se primenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na platformi TopDeal.

Korišćenjem i registrovanjem, prihvatate da platforma TopDeal i svi njegovi zaposleni nisu ni na koji način odgovorni za bilo koju eventualnu povredu, zdravstveni problem ili smrt koja je u vezi sa uslugom zakazanom preko servisa SrediMe ili je uzrokovana netačnim podacima na Platforma TopDeal, greškama salona i zaposlenih u salonima.

Obaveštenja e-poštom i telefonom
Platforma TopDeal zadržava pravo da Vas kontaktira e-poštom i telefonom (glasovno, SMS, Push notifikacije...) u smislu obaveštavanja o statusu vašeg naloga, vaših zakazivanja i povremenih promocija. Ukoliko ne želite da ih primate, možete se odjaviti.

 

Kopirajt


Ova platforma, što uključuje sajt i sve njegove komponente, je u celosti vlasništvo PD “Hit” doo. Sav softver korišten na sajtu je ekskluzivno projektovan i razvijen za potrebe platforme TopDeal i zaštićen je međunarodnim zakonima koji regulišu tu oblast. Sadržaj i softver na platformi mogu se koristiti samo u lične svrhe. Izričito nije dozvoljeno korišćenje platforme TopDeal radi prodaje proizvoda ili usluga ili za povećanje posećenosti bilo kog drugog sajta u komercijalne svrhe, kao ni preuzimanje rezultata pretraživanja platforme TopDeal, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima.


Zaštićeno ime


TopDeal je trgovačko ime platforme TopDeal i vlasništvo je PD “Hit” doo. Zabranjeno je korišćenje ovog imena ili znaka od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa platformom TopDeal. Zabranjeno je i korišćenje imena i znakova koji svojom sličnošću sa imenom i znakom TopDeal mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa platformom TopDeal ili PD “Hit” doo

 


Promene Uslova korišćenja


TopDeal zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja s vremena na vreme, promeni cenovnik i promeni izgled i funkcije platform TopDeal u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promene na servisu TopDeal će biti objavljene nasamom sajtu i sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posetite odeljak Uslovi korišćenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promenama.

Korišćenjem platform TopDeal po objavljivanju promena u uslovima korišćenja, vi se slažete i prihvatate sve promene.

 

Ostalo


Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između platform TopDeal i Vas, kao korisnika, koji se tiču korišćenja platform TopDeal i zamenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovde nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane platforme TopDeal i PD “Hit” doo.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite platformu TopDeal.